SHBET một thương hiệu cá cược quốc tế nổi tiếng, luôn mở rộng cánh cửa chào đón và hợp tác cùng các nhà đại lý tài năng và chuyên nghiệp. Đại lý SHBET sẽ được hưởng lợi từ chương trình ưu đãi có một không hai, được thiết kế nhằm phản ánh và hỗ trợ phát triển liên tục của cả đại lý lẫn SHBET.

Chúng tôi hân hạnh mời các đối tác đại lý tham gia vào mạng lưới kinh doanh của SHBET, để cùng phát triển thị trường và hưởng hoa hồng hấp dẫn từ chương trình được áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo cập nhật mới.

Thành Viên Đại Lý Shbet Và Chế Độ Thành Viên
Thành Viên Đại Lý Shbet Và Chế Độ Thành Viên

I. Hoa Hồng Đại Lý SHBET

Chúng tôi áp dụng một chế độ hoa hồng tuyệt vời, tùy theo kết quả kinh doanh của hội viên hợp lệ dưới quyền đại lý:

– Khi lợi nhuận ròng từ 1 và có 3 hội viên hợp lệ, đại lý sẽ nhận được 35% hoa hồng.

– Với lợi nhuận ròng từ 5, hoa hồng sẽ là 45%.

– Lợi nhuận ròng từ 100,000 và 10 hội viên hợp lệ, tỷ lệ hoa hồng là 50%.

– Đạt lợi nhuận ròng 1,000,000 và 20 hội viên, bạn sẽ nhận hoa hồng 55%.

– Lợi nhuận ròng từ 5,000,000 trở lên và 30 hội viên hợp lệ, bạn được thưởng 60% hoa hồng.

Đại Lý Shbet Nguồn Thu Nhập Không Giới Hạn
Đại Lý Shbet Nguồn Thu Nhập Không Giới Hạn

Công Thức Tính Toán Hoa Hồng

– Lợi nhuận ròng = Tổng thắng thua – Tổng hoàn trả – Tổng khuyến mãi – Chi phí nền tảng.

– Chi phí nền tảng = Tổng thắng thua x 10%.

– Hoa hồng = Lợi nhuận ròng x tỷ lệ hoa hồng.

Để nhận hoa hồng, đại lý cần có ít nhất 3 hội viên hợp lệ. Nếu không đáp ứng các điều kiện này trong tháng, hoa hồng sẽ không được tính.

II. Định Nghĩa Hội Viên Hợp Lệ

– Hội viên mới hợp lệ: Tổng nạp ≥ 1,000 điểm và cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm.

– Hội viên hợp lệ: Tổng nạp ≥ 1,000 điểm và cược hợp lệ ≥ 3,000 điểm.

Chương trình không áp dụng cho sản phẩm xổ số và các trường hợp vi phạm quy định.

Quy Định Và Hình Thức Hoa Hồng
Quy Định Và Hình Thức Hoa Hồng

III. Tiền Thưởng Phát Triển Hội Viên Mới

Đối với mỗi hội viên mới hợp lệ, đại lý sẽ nhận một tiền thưởng 200,000 VND, và không giới hạn số tiền thưởng có thể nhận.

Đại lý không được tham gia chương trình tiền thưởng hội viên mới nếu hoạt động chủ yếu trong SEO/ADS hoặc có lợi nhuận từ xổ số trên 50%.

IV. Phương Thức Phát Hoa Hồng Và Tiền Thưởng

– Hoa hồng và tiền thưởng được phát trước ngày 05 của mỗi tháng.

– Chúng tôi chỉ phát tiền qua ngân hàng mà đại lý cung cấp.

– Đại lý cần xác nhận thông tin tài khoản trong 45 ngày kể từ ngày phát.

V. Thư Ngỏ

Chúng tôi mời các đại lý tham gia chương trình phát triển thị trường chuyên nghiệp và mở rộng cơ hội kinh doanh. Hãy liên lạc qua Telegram: @DAILYSHBET để biết thêm thông tin về hợp tác cùng SHBET.